LASARTE-ORIAKO UDAKO TXOKOAK 2019


PUBLIKOA

3 Urteko HH ko haurretatik LH 6. mailako haurrak arte.

 

MATRIKULATZEKO LEHENTASUNA

Izen-emate ordenean:

  1. Lasarte-Orian erroldatutako haurrak
  2. Lasarte-Oriako Ikastetxeren batean ikasi dutenak 2018/2019 ikasturtean, nahiz eta bertan ez erroldatuak egon.
  3. Plaza libreak geratuko balira, haurreko bi baldintzak betetzen ez dituen edozein haur.

 

TOKIA

Txanda 2019-07-02 / 2019-07-30

Txanda 2019-08-01 / 2019-08-30

 

TXANDAK

UZTAILA (2tik-30era) Jaieguna uztailak 25

ABUZTUA (1etik 30era) Jaiegunak abuztuak 15-16

 

ORDUTEGIAK ETA PREZIOAK

 

HOBARIAK

2019ko Ordenantza Fiskalaren arabera (Udal tasen eta prezio publikoen exentzioei eta hobariei buruzko arautegia), ondorengo hobariak izango dira aplikagarriak Udako Txokoak programan:

– Zergapekoek zerbitzu horietan salbuespena edo hobaria izateko eskubidea galdu egingo dute baldin eta hilabete batean justifikatu gabeko % 25 asistentzia falta baino gehiago izaten badituzte, kasu horretan dagokien tasa ordaindu beharko baitute.

 

2019ko Ordenantza Fiskalaren arabera (Zerbitzuak prestatzeagatiko edo udal-iharduerak burutzeagatiko tasak), parte hartzaile kopuruaren arabera, ondorengo hobariak izango dira aplikagarriak Udako Txokoak programan.

– Unitate familiarraren PFEZren deklarazioari dagozkionetarako, zerga oinarriak ez gainditzea Efektu Multipleko Errentaren Indikadore Publikoaren (EMEIP) urteko zenbatekoa lau halakoan (< 30.119,04 €).

 

MATRIKULAZIOA

Epea: martxoaren 25etik 29ra (11:00etatik 13:00era eta 17:00etatik 19:00etara)

Moduak:

 

GURASO BILERAK

MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEAN

UZTAILEKO TXANDA:

ABUZTUKO TXANDA

 

APLIKAZIO-ARAUAK

– Zerbitzua erabiltzeko baimena emango dion lizentzia eskuratu ahal izateko, ezinbesteko baldintza izango da Udaleko Hazienda honekin zorrik ez izatea, honen baliabide lokalak osatzen dituzten kontzeptuetariko ezeinetan. Matrikulazioa egintzat joko da matrikula-fitxa betetzearekin batera. Egindako inskripzioekin, kon­tzeptu horri dagokion matrikula osatuko da. Ordaintzeko era: matrikula osoa pagamendu bakarrean ordainduko da. Kuota Udalak zuzenean igorriko du. Udako Txokoak zerbitzuaz gozatzeko, ezinbestekoa izango da ordainketa egina egotea.

INFORMAZIO GEHIAGO: Udako Txokoak zerbitzuaren ordainketarako arauak, Udaleko Ordenantza Fiskaletan daude, udaleko web-orrian. http://www.lasarte-oria.eus/eu/ordenantza-fiskalak.